EU tilbyder Cameron nødbremse for velfærdsydelser

Princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed må ikke stå til diskussion, men indeksering af børnechecken er et fornuftigt forslag.

I dag offentliggjorde Rådets præsident Donald Tusk det første skriftlige oplæg, som danner udgangspunktet for forhandlingerne om premierminister Camerons reformkrav i Bruxelles den 18.-19. februar 2016. Dermed øges også sandsynligheden for en tidlig folkeafstemning om Storbritanniens fortsatte medlemskab af EU. Som mulig dato nævnes den 23. juni 2016.

Efter intensive drøftelser henover de seneste dage er Tusk nu klar med konkrete forslag til ændringer i Storbritanniens fremtidige rolle i EU. Forslagene skal forbedre chancen for, at briterne stemmer nej til Brexit, og at Storbritannien dermed forbliver i EU.

Oplægget indeholder bl.a. følgende forslag:

  • Medlemslandene skal have mulighed for at trække i nødbremsen, når tilgangen af borgere fra andre EU-lande bliver for stor. Nødbremsen betyder, at værtslandet kan indføre en 4-årig karensperiode, før borgere fra andre medlemslande kan få adgang til visse velfærdsydelser.
  • Medlemslandene skal desuden have mulighed for at indeksere børneydelsen til leveomkostningerne i barnets opholdsland.

Chefkonsulent Christiane Mißlbeck-Winberg:

”Forslaget om at give medlemslandene mulighed for at trække i nødbremsen og udelukke EU-borgernes adgang til visse velfærdsydelser, hvis tilstrømningen af borgere fra andre EU-lande bliver en for stor belastning, kan være et nødvendigt politisk redskab. Men det må være et redskab, der kun tages i brug i ekstreme situationer. Og det må aldrig være på bekostning af det grundlæggende princip for arbejdskraftens frie bevægelighed.

Forslaget om at indeksere børnechecken er fornuftigt og tager højde for forskelle i medlemslandendes leveomkostninger.

Det er et absolut positivt tegn, at Cameron og Tusk er nået til enighed om de første elementer i Camerons samlede reformkrav. Det er et vigtigt skridt i EU’s og Camerons fælles indsats for at overbevise briterne om, at der bliver lyttet til deres bekymringer, og at Storbritanniens rolle i EU redefineres.

I de videre forhandlinger er det vigtigt at sikre balancen mellem på den ene side at gøre medlemslandenes velfærdssystemer robuste over for utilsigtet brug og på den anden side at sikre, at arbejdskraft kan bevæge sig frit over grænser uden at miste retten til social sikring.”

Mere viden

Link til Donald Tusks pressemeddelelse.

EU og internationalt
2. februar 2016
KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
LÆS MERE
Mere viden