Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. marts 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestiling i sagen om

Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

DA har ingen bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelsen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
31. marts 2016