Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. april 2016 svaret Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (beløbsordningen)

DA har modtaget forslag fremsat af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti til lov om ændring af udlændingeloven, som sætter beløbsgrænsen i beløbsordningen op fra 375.000 kr. til 400.000 kr. Endvidere foreslår partierne at regulere beløbsgrænsen årligt med satsreguleringsprocenten.

Det er en central forudsætning for at tiltrække og udvikle produktion og arbejdspladser i Danmark, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Talentfuld udenlandsk arbejdskraft og udenlandske medarbejdere med unikke kvalifikationer er i dag en nødvendig del af mange danske virksomheders grundlag for at producere i Danmark.

Aktuelt er beskæftigelsen steget 12 kvartaler i træk, og ledigheden er faldet til et meget lavt niveau (4,3 pct.). Virksomhederne har som følge heraf svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft inden for flere forskellige brancher og geografiske områder.

Samtidig vil vores nabolande, især Tyskland og Polen, i de kommende få meget markante udfordringer med en faldende befolkning i den arbejdsdygtige alder, hvilket vil skærpe konkurrencen om den ledige arbejdskraft.

I en sådan situation er det nødvendigt at forbedre regler og vilkår for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Dette forslag om at hæve beløbsgrænsen i beløbsordningen trækker i den forkerte retning, fordi det forringer virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I begrundelsen for lovforslaget henvises der til udhuling af beløbet på grund af manglende prisregulering. Beløbet blev vurderet i forbindelse med lovændringen på området i 2014. Den generelle løn- og prisudvikling i samfundet i perioden afspejler ikke den stigning lovforslaget lægger op til.

Det fremgår af begrundelsen for lovforslaget, at ordningen oprindeligt var tiltænkt højtuddannede, men en stigning i beløbsgrænsen vil også besværliggøre virksomhedernes stærkt stigende behov for faglært arbejdskraft samt hindre virksomhedernes muligheder for at tiltrække unge talenter.

Endelig henvises der i kommentarerne til lovforslaget til presning af danske lønninger. Dette forudsætter imidlertid, at jobbet ville blive besat af en dansk medarbejder, hvis virksomheden ikke ansatte en udlænding. Det kan man ikke antage, idet det ikke er muligt for virksomhederne at finde tilstrækkelige kvalificerede medarbejdere i Danmark. Forslaget kan snarere føre til, at virksomheder kan være nødt til at give de udenlandske medarbejdere mere i løn end deres danske kollegaer for at gøre brug af ordningen.

Sammenfattende vil forslaget gøre det sværere for virksomhederne at finde den ønskede arbejdskraft, og dermed vil Danmark gå glip af arbejdspladser og vækst.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
19. april 2016