Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. juni 2016

svaret Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

i sagen om

Høringsvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års-fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere)

DA har modtaget høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (ophævelse af 2 års-fristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere)

DA har ingen bemærkninger til overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere.

KONTAKT
Publiceret:
3. juni 2016