Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU?, 2016

Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU

Indhold

Folderen kan læses her

Folderen i printvenligt PDF-format

IGU’en kort fortalt i PDF-format

Resumé

Fra 1. juli 2016 har flygtninge mellem 18-40 år, der har været i Danmark i mindre end fem år, således mulighed for at blive ansat på virksomheder i en helt ny ordning, kaldet integrationsgrunduddannelsen (IGU).

En IGU-stilling består af en praktikdel, hvor flygtningen arbejder på virksomheden og modtager løn fra virksomheden. Flygtningen skal være på virksomheden i mindst 25 timer om ugen i gennemsnit over den toårige periode, som en IGU-stilling kan vare. Lønnen er her EGU-lønsatsen. Herudover består en IGU-stilling af en undervisningsdel, der skal bestå af 20 ugers undervisning af 37 timer/uge. Her modtager flygtningen ikke løn fra virksomheden, men modtager en ydelse fra det offentlige. Undervisningen er gratis for arbejdsgiveren.

Når flygtninge og virksomheder aftaler en IGU-stilling, skal der anvendes en særlig ansættelsesformular, som registreres digitalt hos igu@siri.dk.

Indenfor den første måned efter tiltrædelsen skal virksomhed og flygtning aftale det konkrete indhold i de 20 ugers undervisning. Undervisning kan bestå af AMU-kurser, danskundervisning, AVU, FVU og HF-fag. Hvis en flygtning har bestået sin danskuddannelse, skal der aftales minimum otte ugers AMU-kurser.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
21. september 2016