LønStatistik 3. kvartal 2016

  • Svagt aftagende udvikling i lønomkostningerne på DA-området
  • Fortsat ensartet lønudvikling for arbejdere og funktionærer

Lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området er fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 steget med 2,1 pct. Dette er 0,1 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal, hvor udviklingen i lønomkostningerne havde ligget uændret i fire kvartaler i træk, jf. figur 1.

Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. 1,5 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,6 pct.-point i 3. kvartal 2016, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

For arbejdere steg lønomkostningerne med 2,1 pct. på årsbasis i 3. kvartal 2016, hvilket også var tilfældet kvartalet før. Genebetalinger og fritvalgsordninger bidrog med tilsammen 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen

I 3. kvartal 2016 var funktionærernes årsstigningstakt 2,1 pct. hvilket er 0,2 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 2.

Inden for fremstillingsvirksomhed er lønomkostningerne steget med 2,2 pct. i 3. kvartal 2016, hvilket er uændret sammenlignet med de forrige to kvartaler. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg med 2,5 pct. i 3. kvartal 2016, hvilket er 0,2 pct.-point mere end forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger, personalegoder og pension udgjorde tilsammen 0,6 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,2 pct.-point.

Inden for serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne i 3. kvartal 2016 med 2,0 pct., hvilket er 0,3 pct.-point mindre sammenlignet med forrige kvartal. Bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder udgjorde tilsammen 0,4 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 3. kvartal 2016, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med mindre end 0,1 pct. fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016. De samlede medarbejderomkostninger steg således også med 2,1 pct. Figur 1 viser udviklingen i de samlede medarbejderomkostninger.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2016 (AUB), og at bidraget til arbejdsskadeafgiften også er lavere.

I modsat retning trækker et øget finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2016 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. november 2016
LÆS MERE
Figur 1 og figur 2Tabel 1Tabel 2Printvenlig nyhedsbrev