Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. november 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om fordeling af udgifter efter § 9 i lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

DA-fællesskabet har følgende bemærkninger:

Til § 2, stk. 2:

Det giver anledning til uklarhed, at der for fordeling af udgifter bliver henvist til en bestemmelse i arbejdsmiljøloven, der igen henviser til lov om arbejdsskadesikring.

Det bidrager til uklarheden, at den pågældende bestemmelse i arbejdsmiljøloven vedrører fordeling af midler til parternes arbejdsmiljøindsats, som er spørgsmålet om fordeling af udgifter efter lov om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring helt uvedkommende.

DA-fællesskabet foreslår, at det for tydelighedens skyld i bestemmelsen selvstændigt angives, hvad fordelingsnøglen er.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
22. november 2016