Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. november svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring i BER om lovforslag der udmønter trepartsaftalen på området vedrørende beskæftigelsesindsatsen

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

STAR har den 17. oktober 2016 sendt et udkast til forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på beskæftigelsesministeriets område - om uddannelsesløft, voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse) til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Udkastet til lovforslag udmønter følgende dele af trepartsaftalen af 19. august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark:

  • et mere fleksibelt uddannelsesløft
  • bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
  • mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
24. november 2016