Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. november 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Det er grundlæggende positivt, at der med ændringsforslaget sker en mere tydelig afgræsning af midlertidige arbejdssteder, tjenesterejser og udstationering.

DA-fællesskabet bemærker dog, at det kan vise sig uhensigtsmæssigt med de valgte kriterier for at skelne mellem midlertidige arbejdssteder, tjenesterejser og udstationering.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
21. november 2016