En åbningstale med lokalt og globalt udsyn

DA glæder sig over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale til Folketinget både har blik for virksomheders internationale konkurrencevilkår og udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen holdt i dag på vegne af den nye regering en åbningstale i Folketinget. I talen fremhævede statsministeren bl.a.:

  • At statsministeren vil sætte sig i spidsen for et nyt råd (’Disruptionrådet’), som skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked.
  • At virksomheder skal styrkes i den internationale konkurrence, hvorfor regeringen vil sænke skatter og forenkle regler. Desuden skal der sikres gode muligheder for at rekruttere dygtige medarbejder fra udlandet.
  • At regeringen vil hjælpe personer, der kan have vanskeligt ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Regeringen vil derfor fremsætte et forslag om at indføre et socialt frikort, der øger den skattefrie indtægt for de mest socialt udsatte, herunder hjemløse.
  • At mange mennesker får for lidt ud af at arbejde, hvorfor regeringen vil fremlægge en jobreform II, med forslag til at sænke skatten.

Jacob Holbraad, adm. direktør:

”Jeg mener, at det er helt rigtigt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale både har blik for virksomheders internationale konkurrencevilkår og udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg hører en klar holdning fra statsministeren om, at der på alle niveauer er behov for at sikre de helt rette rammer på arbejdsmarkedet. Både for den danske virksomhed som konkurrerer om kunder og arbejdskraft på internationale markeder. Og for socialt udsatte som Jørgen, som statsministeren fremhævede i sin tale, der får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

Statsministerens strategi for arbejdsmarkedspolitikken sætter fokus på at forbedre arbejdsmarkedets rammevilkår på alle niveauer. Fra den socialt udsatte til den danske virksomhed med globalt udsyn. Det er meget glædeligt - både for den enkelte, virksomhederne og samfundsøkonomien.

Jeg vil også gerne kvittere for indbydelsen til at deltage i det råd, der skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. DA ser frem til samarbejdet og til sammen at finde fælles løsninger på Danmarks arbejdsmarkedspolitiske udfordringer.”

Arbejdsmarked
1. december 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk