International LønStatistik 3. kvartal 2016

  • For fjerde kvartal i træk stiger lønnen mere i Danmark end i udlandet inden for fremstilling

I udlandet steg lønnen 1,5 pct. inden for fremstilling i 3. kvartal 2016 i forhold til samme kvartal året før og var dermed uændret i forhold til kvartalet forinden, jf. tabellen i Læs mere boksen. I Danmark var lønudviklingen også uændret på 2,2 pct. i forhold til kvartalet før. Den danske lønudvikling har dermed været 0,7 pct.-point højere end udlandets i de seneste to kvartaler.

Det er fjerde kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er højere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 19 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet i 3. kvartal 2016, nemlig med hhv. 2,5 pct. og 2,3 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Den danske lønudvikling er tiltaget med 0,2 pct.-point i forhold til kvartalet før, mens den udenlandske lønudvikling er aftaget med 0,3 pct.-point. Bortset fra i 2. kvartal 2016, så er lønnen i Danmark steget mere end i udlandet i de seneste syv kvartaler inden for bygge og anlæg.

I 3. kvartal 2016 steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet inden for handel, nemlig med hhv. 2,1 pct. og 2,0 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Det er sjette kvartal i træk, at den danske lønstigning er højere end udlandets inden for handel.

Glidende gennemsnit for Holland

Inspireret af det hollandske statistikbureaus metode til at beregne Labour Price Index anvendes fra og med 1. kvartal 2016 et glidende gennemsnit over fire kvartaler for Holland. Formålet er at mindske volatiliteten i serien, så den underliggende udvikling træder tydeligere frem. For fremstilling og handel har ændringen ingen betydning for den samlede lønudvikling for udlandet i 2. kvartal 2016, mens den reducerer lønudviklingen for udlandet med 0,2 pct.-point for bygge og anlæg. Der foretages ikke en genberegning af de historiske tal med den nye metode, men de vil fortsat blive korrigeret, hvis der publiceres reviderede data.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 3. kvartal 2016 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 49. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
2. december 2016
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version