Job og handicap

Rapporten i PDF-format

Resumé

DA har udarbejdet en ny rammefortælling, som ser nærmere på facts om job og handicap.

Fortællingen indeholder en opgørelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt personer med handicap og viser bl.a., at 6 pct., svarende til ca. 39.000 personer med et selvvurderet mindre handicap eller længerevarende helbredsproblem, ikke er i beskæftigelse, men ønsker job.

Rammefortællingen beskriver også, hvad det er for nogle barrierer, der forhindrer personer med handicap i at komme i arbejde. F.eks. opsøger jobcentrene ikke i tilstrækkeligt omfang virksomhederne og orienterer om, hvor langt man kan komme ved brug af hjælpemidler og tilskudsmuligheder. Med rammefortællingen og det nye datagrundlag i ryggen peger DA på 4 forslag til, hvad der skal til for, at flere med handicap kommer i job:

1. Kompetencekort for personer med handicap.

2. Synlig jobsøgning for personer med handicap.

3. Bedre mulighed for fastholdelse i fleksjob.

4. Førtidspension tilkendes på et permanent og ensartet grundlag.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
6. januar 2017