Berlingske fejlfortolker DA-tal

I en forsideartikel konkluderer Berlingske på baggrund af tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, at resultaterne fra trepartsaftalen om integration udebliver. Men tallene dækker perioden før trepartsaftalen trådte i kraft.

Berlingske bruger i en forsideartikel d.d. tal fra Dansk Arbejdsgiverforening til at konstatere, at man med trepartsaftalen fra i sommer ikke er lykkedes med at få flygtninge hurtigt i job.

Den udlægning er forkert.

De tal, Berlingske henviser til, beskriver andel flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse 1,5 år efter ankomst. Heraf fremgår det, at kun 3,7 pct. af de flygtninge og familiesammenførte, der ankom til Danmark i løbet af 2014, kom i beskæftigelse 1,5 år senere.

Tallene tager udgangspunkt i beskæftigelsen frem til juni 2016, hvilket er før de centrale elementer fra trepartsdrøftelserne trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Tallene kan med andre ord ikke bruges til at måle effekten af trepartsaftalen, da den tager udgangspunkt i en forudgående periode.

Dansk Arbejdsgiverforening kan derfor på ingen måde genkende udlægningen af tallene i Berlingske.

Arbejdsmarked
8. februar 2017
KONTAKT
LINKS
Berlingske: Stor plan om at få flygtninge i arbejde sander til