Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. februar 2017 svaret Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asyl-ansøgere ved grænsen)

DA takker for modtagelsen af høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen).

DA kan oplyse, at emnet falder uden for vores virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke har bemærkninger til lovændringen.

KONTAKT
Publiceret:
3. februar 2017