Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. februar 2017 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

høringssvar om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen

DA takker for modtagelsen af høring om udkast til ny bekendtgørelse om obligatoriske nationale test i folkeskolen.

DA kan oplyse, at emnet falder uden for vores virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke har bemærkninger til lovændringen.

KONTAKT
Publiceret:
3. februar 2017