Arbejde er også socialpolitik

KL’s jobfokus er rigtigt, men udspillet mangler konkrete anvisninger på, hvordan det sker

Kommunernes Landsforening (KL) har i dag præsenteret sit udspil om voksensocialområdet ”Fælles om fremtidens socialpolitik”, som omhandler indsatsen i forhold til mennesker med handicap, psykiske lidelser eller sociale problemer.

I udspillet slår KL fast, at ”det er socialt at tænke beskæftigelse” og anbefaler blandt andet:

  • at virksomhederne i højere grad ansætter borgere med udfordringer og i samspil med kommunerne viser andre virksomheder potentialet i at inkludere borgere, som både kan bidrage til virksomhedernes økonomiske og sociale værdiskabelse.
  • at kommunerne sikrer, at relevante tværfaglige kompetencer, hjælpemidler og støtteordninger bringes i spil, hvis det kan understøtte en borger i at fastholde eller komme i arbejde

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Det er positivt, at KL’s udspil bygger på den grundlæggende holdning, at mennesker med handicap eller sociale problemer skal i job. Et job – også selv om det måske ikke er på fuld tid – er en gevinst for den enkelte såvel økonomisk som menneskeligt. Det er derfor glædeligt, at KL ser tilknytningen til arbejdsmarkedet som det styrende mål i kommunernes sociale indsats. Men KL mangler at pege på, hvilke konkrete håndtag, der skal drejes på for at lykkes med at få flere mennesker med handicap m.v. i arbejde.

De mange virksomheder, der allerede deltager i beskæftigelsesindsatsen, er et godt udgangspunkt for KL’s ønske om, at indsatsen skal ske i samspil med virksomhederne. I 2016 blev der eksempelvis gennemført knap 73.000 forløb med virksomhedspraktik i private virksomheder for kontanthjælpsmodtagere. Og omkring 70.000 personer var ansat i et fleksjob i 2016.

Skal virksomhederne spille en større rolle, skal det stå meget klarere for virksomheder, der møder en jobansøger med handicap, hvad den pågældende vil kunne få af hjælp, og hvordan der kan kompenseres gennem hjælpemidler og støtte.

DA har tre konkrete forslag til, hvordan flere med handicap kommer i arbejde:

1. Kompetencekort for personer med handicap, der kan medbringes til jobsamtaler og fastlægger, hvilke hjælpemidler og støttemuligheder der følger med ved ansættelse.

2. Synlig jobsøgning for personer med handicap, så mulighederne for, at virksomheder og jobsøgende med handicap møder hinanden, forbedres.

3. Bedre mulighed for fastholdelse i fleksjob. Kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler afskaffes.”

Mere viden

KL's udspil ”Fælles om fremtidens socialpolitik”

DA's fortælling om Job og Handicap

Arbejdsmarked
10. maj 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden