LønStatistik 1. kvartal 2017

  • Lønomkostningerne er steget 2,1 pct. på et år

Siden 1. kvartal 2016 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,1 pct. Dette er 0,1 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Det er samtidig den sidste opgørelse af lønudviklingen i indeværende overenskomstperiode.

Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,7 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,4 pct.-point i 1. kvartal 2017, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

For arbejdere steg lønomkostningerne med 2,0 pct. på årsbasis i 1. kvartal 2017, hvilket er 0,2 pct.-point mindre i forhold til kvartalet før. Genebetalinger og fritvalgsordninger bidrog med tilsammen 0,1 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostninger til funktionærerne steg i 1. kvartal 2017 med 2,1 pct., hvilket er uændret i forhold kvartalet før. Fritvalgsordninger bidrog med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger, pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 1,9 pct. i 1. kvartal 2017, hvilket er 0,3 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal, jf. tabel 2. Ændringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,4 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg med 2,4 pct., hvilket også var tilfældet kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger, personalegoder og pension udgjorde tilsammen 0,7 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point.

I serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne i 1. kvartal 2017 med 2,1 pct., hvilket også er uændret i forhold til forrige kvartal. Bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder udgjorde tilsammen 0,2 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 1. kvartal 2017, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostninger

I statistikken er ændringer lønomkostningerne defineret ved ændringer i fortjenesten inkl. gene. Ud over lønreguleringer inkluderer denne også ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), indgår ikke i omkostningsbegrebet.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger stiger med mindre end 0,1 pct. fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. De samlede medarbejderomkostninger stiger således også med 2,1 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De højere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et højere uddannelsesbidrag i 2017 (AUB-bidrag), og at bidraget til arbejdsskadeafgiften også er højere. Hertil kommer øgede aftaltebestemte medarbejderomkostninger.

I modsat retning trækker et lavere LG-bidrag samt et lavere AES-bidrag.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2017 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
24. maj 2017
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2