Flere med handicap skal i job

DA har fire forslag til, hvordan man kan fjerne væsentlige barrierer, så flere med handicap kommer i beskæftigelse

Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) har i dag offentliggjort en ny undersøgelse Handicap, Beskæftigelse og Uddannelse i 2016.

Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • knap 780.000 personer svarende til hver femte i alderen 16-64 år oplyser, at de har et handicap eller længerevarende helbredsproblem (herefter blot handicap)
  • der er et beskæftigelsespotentiale på omkring 39.000 for personer med handicap, der har en relativ høj arbejdsevne og ønsker job
  • de senere år har beskæftigelen udviklet sig lidt mere positivt for personer med handicap end for personer uden
  • ledigheden blandt personer med handicap udgør 4,6 pct., hvilket stort set svarer til niveauet for personer uden handicap (4,9 pct.). Derimod befinder en langt større andel af personer med handicap sig uden for arbejdsstyrken

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Med SFI’s undersøgelse får vi bekræftet, at der er et uudnyttet beskæftigelsespotentiale på omkring 39.000 personer med et handicap eller længerevarende helbredsproblem. Men en betydelig del af gruppen er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket er en væsentlig barriere for at indfri potentialet.

Et handicap eller helbredsproblem behøver ikke at være en hindring for at være i arbejde.

Derfor har DA fire forslag til, hvordan vi kan understøtte, at flere mennesker med handicap kommer i arbejde:

1. Indførsel af kompetencekort for personer med handicap.

2. Synlig jobsøgning for personer med handicap.

3. Bedre mulighed for fastholdelse i fleksjob.

4. Førtidspension tilkendes på et permanent og ensartet grundlag.”

Mere viden

DA-rapport: Job og Handicap

Arbejdsmarked
30. maj 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
SFI: Handicap, beskæftigelse og uddannelse, 2016