Rapport: Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked

Rapporten i PDF-format

Indhold

Kap. 1: Udlændinge i Danmark

Kap. 2: Store gevinster ved udenlandsk arbejdskraft

Kap. 3: Udenlandsk arbejdskraft fra Norden og EU-lande

Kap. 4: Udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Kap. 5: Stigende problemer med mangel på arbejdskraft

Kap. 6: Bedre adgangsregler for udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande

Bilag 1

Litteraturliste

Resumé

Udlændinge i Danmark er en sammensat gruppe med meget forskellige årsager til at være ilandet.

Udlændinge fra EU-lande og lande uden for EU, som opholder sig i Danmark for at arbejde, er en stor gevinst for de offentlige kasser og virksomheder i Danmark.

Politiske indgreb, der gør det sværere for virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark, er særlig skadelige i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor et stigende antal virksomheder har problemer med at finde medarbejdere.

Det er nødvendigt at gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Derfor ønsker DA at skabe bedre adgang for udenlandske specialister fra lande uden for EU ved at målrette adgangsreglerne gen-nem følgende initiativer:

  1. Bedre mulighed for at rekruttere på områder med mangel på arbejdskraft.
  2. Talentordning for højtkvalificerede unge.
  3. Fasttrack-ordning for IT-specialister.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
29. juni 2017