Arbejdsgiverne er glade for efteruddannelse

Flere end 9 ud af 10 arbejdsgivere videre- og efteruddanner deres medarbejdere. Men AMU (arbejdsmarkeds-uddannelserne) spiller en mindre rolle. Derfor er der behov for en gentænkning af AMU, mener DA.

Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), der er nedsat af regeringen, har i dag offentliggjort en række analyser af brugen af og efterspørgslen efter VEU.

Analyserne viser blandt andet at:

  • 91 pct. af arbejdsgiverne bruger VEU.
  • Der bliver anvendt en række forskellige former for kompetenceudvikling, f.eks. offentlige og private kurser, interne kurser m.v.
  • AMU er kun på en 4. plads ud af seks mulige kanaler til VEU.
  • 0 pct. af de ufaglærte angiver, at AMU-kurser har været gavnlige for deres motivation.
  • Især ufaglærte mener ikke, at efteruddannelse er vigtig. 51 pct. angiver, at de ”slet ikke” har brug for efteruddannelse.

Uddannelseschef Jannik Bay:

”Vi vidste det godt, men nu slår analyserne fast, at danske arbejdsgivere videre- og efteruddanner deres medarbejdere i stor stil. Det er glædeligt og helt naturligt. Vi lever af, at medarbejderne har et højt kompetenceniveau i Danmark.

Men det er bekymrende, at AMU, der især bruges til efteruddannelse af ufaglærte og faglærte, ikke spiller en større rolle. Jeg er overbevist om, at det skyldes, at AMU er blevet for bureaukratisk, er for ufleksibelt, og ikke i tilstrækkeligt grad opfylder arbejdsgivernes og medarbejdernes behov.

Resultatet er, at mange virksomheder går andre veje. Analysen viser, at virksomhederne bl.a. har søgt over i interne kurser, fordi der er mere fleksibilitet og mere målrettet indhold.

Derfor bliver en gentænkning af AMU en af de helt store opgaver, når regeringen, LO og DA mødes i trepartsforhandlinger til sommer. Her skal vi diskutere, hvordan vi ønsker at indrette vores efter- og videreuddannelsessystem for fremtiden.

Men det bliver en udfordring, især når man ser af analyserne, at rigtigt mange medarbejdere – især ufaglærte – slet ikke mener, at de har brug for videreuddannelse. Medarbejderne er nødt til at spille med, hvis deres kompetencer skal løftes, så de svarer til fremtidens behov.

Uddannelse
8. juni 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
LINKS
Ekspert­gruppens analyser