Virksomhederne har stadig problemer med at finde arbejdskraft

Reformer og udenlandske medarbejdere holder virksomhedernes rekrutteringsproblemer i ro

Den halvårlige rekrutteringsundersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet et netop offentliggjort.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere til 15.400 stillinger. Undersøgelsen fra foråret 2016 viste et tilsvarende antal forgæves rekrutteringer.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er glædeligt, at virksomhedernes problemer med at finde relevant arbejdskraft ikke er blevet større. Men det er overraskende. Vi har en af de laveste ledighedsprocenter i nyere tid, og beskæftigelsen er steget markant.

Niveauet for forgæves rekruttering er dog stadig for højt. Hver femte virksomhed med behov for nye medarbejdere fik ifølge undersøgelsen ikke ansat den efterspurgte arbejdskraft. Det er fortsat et stort problem, at virksomhederne bliver hæmmet i at øge produktionen, skabe endnu flere arbejdspladser og forøge bidraget til et velhavende og sammenhængende Danmark.

Når problemet ikke er blevet endnu større, er der flere forklaringer. Dels gør virksomhederne selv en stor indsats for at skaffe arbejdskraft, blandt andet ved at trække flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og andre uden for arbejdsmarkedet i job. Dels spiller en række politiske reformer en rolle. F.eks. har kortere dagpengeperiode, kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen fået jobcentrene op i gear og sat fokus på lediges jobsøgning. Reformen af efterlønnen har desuden betydet, at virksomhederne har kunnet fastholde ældre medarbejdere og dermed mindsket deres behov for nyrekruttering.

Og endelig skal vi sætte stor pris på, at det er lykkedes for virksomhederne at tiltrække udenlandske medarbejdere. Vi kan se, at de brancher, der i undersøgelsen især bliver fremhævet som brancher, der har problemer med at rekruttere, f.eks. byggebranchen og hotel- og restaurationsbranchen, også er de brancher, der har den største vækst i antallet af udenlandske ansatte. Virksomhederne prøver først at finde danskere. Når det ikke lykkes, må de vende sig mod udlandet. Danmark skal sætte stor pris på de udenlandske borgere, som bidrager til at gøre det danske samfund stærkere. De er ikke en del af problemet, men en del af løsningen.”

Arbejdsmarked
22. juni 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Rekrutterings­undersøgelsen forår 2017