Psykisk arbejdsmiljø løses bedst på virksomhederne

Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet ikke blander sig i forhold, som bliver løst bedst på den enkelte virksomhed.

Beskæftigelsesministeren vil justere tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø. Tiltaget er en justering af trepartsaftalen fra 1995, som regulerer de områder, hvor Arbejdstilsynet kan træffe afgørelser om psykisk arbejdsmiljø.

Justeringen har følgende to hovedelementer:

Området for hvornår Arbejdstilsynet kan træffe afgørelser om psykisk arbejdsmiljø udvides, så Arbejdstilsynet fremover kan gribe ind over for krænkende handlinger internt på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet får derudover ret til at afholde gruppesamtaler med ansatte på virksomheden uden ledelsens deltagelse, når det er særligt begrundet.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Vi er tilfredse med, at beskæftigelsesministeren opretholder den gamle trepartsaftale om, hvilke områder af det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan gribe ind overfor.

Men vi beklager, at justeringen betyder, at Arbejdstilsynet fremover kan reagere på det, der kaldes ”krænkende handlinger internt på arbejdspladsen”, og at der kan holdes gruppesamtaler, uden at ledelsen er tilstede.

I den private sektor er der generelt et godt psykisk arbejdsmiljø. Når der undtagelsesvist er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, løses de bedst ude på den enkelte virksomhed i dialog mellem ledelse og medarbejdere.”

Mere viden

Statusredegørelse 2017 vedr. Metodeudvalgets anbefalinger

Arbejdsmiljø
31. august 2017
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Mere viden