Trepartsaftale om integration er en succes

Ny evaluering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet slår fast, at trepartsaftalen om integration hjælper flere flygtninge i arbejde.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har lavet en evaluering af sidste års trepartsaftale om integration, der inkluderer registerdata og en spørgeundersøgelse blandt kommuner og asylcentre.

Adm. Direktør Jacob Holbraad:

”Det er glædeligt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet slår fast, at den aftale arbejdsmarkedets parter indgik med regeringen og KL om integration har båret frugt.

Vi har på kun ét år ændret vurderingen af flygtninges arbejdsevne, så 72 pct. nu står til rådighed for arbejdsmarkedet, 7 pct. point flere flygtninge er kommet i job, og knap 900 flygtninge er i gang med de nye IGU-forløb. Det står helt tydeligt, at trepartsaftalen er en klar succes.

Der ligger stadig meget arbejde forude med at få flygtninge integreret på det danske arbejdsmarked. Men tallene viser, at trepartsaftalen sammen med lavere ydelser var et vigtigt startskud, og nu går integrationen i den rigtige retning.”

Mere viden

Arbejdsmarked
1. september 2017
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Flygtninge- og Integrations­ministeriets evaluering