Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. august 2017 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til en ny databeskyttelseslov

Høringssvaret i pdf

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kvitterer for, at forslaget til ny databeskyttelseslov i vidt omfang viderefører de eksisterende regler og praksis for udveksling af personoplysninger på arbejdsmarkedsområdet. Forslaget indeholder desuden en ny supplerende hjemmel for håndtering af personoplysninger i det fagretlige system.

DA kan derfor grundlæggende støtte forslaget til en ny databeskyttelseslov.

DA understreger dog behovet for, at de danske myndigheder fortsat arbejder for at påvirke den generelle behandling af persondataforordningen på EU-niveau, herunder i artikel 29-gruppen, for at sikre, at den danske implementering og fortolkning, særligt for så vidt angår de arbejds- og ansættelsesretlige områder, herunder brug af samtykke, er på linje med den generelle europiske linje.

DA understreger endvidere, at forslaget til databeskyttelseslov bør udnytte alle undtagelsesmulighederne i databeskyttelsesforordningen på statistikområdet, da forslaget til ny databeskyttelseslov bygger på en for snæver opfattelse af, hvilke data der indgår i grundlaget for en statistisk bearbejdning, og at Datatilsynet eller en anden ansvarlig myndighed udarbejder konkrete handlingsorienterede vejledninger, som er særligt møntet på virksomhedernes behandling af personaleoplysninger.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Politisk konsulent, Advokat
Ann Marie Willemoes Jørgensen
33 38 92 37
amj@da.dk
Publiceret:
22. august 2017