Nye initiativer skal bekæmpe mangel på arbejdskraft

Beskæftigelsesministeren har i dag modtaget en række konkrete politiske anbefalinger til, hvordan vi kan afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Beskæftigelsesrådet (BER) har i dag leveret deres anbefalinger til beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen.

Rådet anbefaler politiske initiativer under fire overskrifter:

  • Dimittendledigheden skal bringes ned
  • Løft i opkvalificeringen af ledige
  • Styrket indsats for at inkludere flere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Flere gode år på arbejdsmarkedet

Rådet har som opgave at rådgive ministeren om, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan styrkes. Det består af en formand og 26 medlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverne og lønmodtagerne, KL og Danske Handicaporganisationer. Dansk Arbejdsgiverforening sidder med i rådet, og formanden er tidligere minister, Lene Espersen.

Direktør Fini Beilin:

”Manglen på kvalificerede medarbejdere er en af de absolut største trusler mod den danske vækst. Alligevel er den politiske vilje til reformer begrænset. Det er derfor stærkt, at arbejdsmarkedets parter i Beskæftigelsesrådet i fællesskab anerkender udfordringerne og lægger nogle konkrete løsninger på ministerens bord.

Jeg er særligt optaget af, at kommunerne skal arbejde tættere sammen om at løse de konkrete problemer med mangel på medarbejdere – og at det er et arbejde, beskæftigelsesministeren sætter sig i spidsen for. Ellers er der risiko for, at vi ikke får de nødvendige resultater.

Det er også afgørende, at den store gruppe af nyuddannede bliver mere fagligt og geografisk mobile. Vi har også behov for en enklere ordning med voksenlærlinge, så den bliver lettere for virksomhederne at overskue og at anvende.

Beskæftigelsesrådet viser med forslagene her, at arbejdsmarkedets parter i fællesskab spiller en vigtig rolle i at tegne retningen for den danske beskæftigelsesindsats. Jeg håber derfor, at ministeren nu vil realisere forslagene og fortsætte det konstruktive samarbejde med rådet.”

Mere viden

Link til Beskæftigelsesrådets brev til beskæftigelsesministeren

Link til Beskæftigelsesrådets initiativer til bekæmpelse af mangel på kvalificeret arbejdskraft

Arbejdsmarked
4. oktober 2017
KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
LÆS MERE
Mere viden