Der ryddes op i junglen af uddannelsestilbud

Ny politisk aftale gør uddannelsessystemet mere simpelt og gennemskueligt for de unge, der sidder fast efter folkeskolen. Det sker med etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Politikerne leverer i samme omgang en tiltrængt fornyelse af 95-målsætningen, og anerkender dermed værdien af kompetencer opnået på jobbet.

Et politisk flertal har valgt at etablere en ny Forberedende Ungdomsuddannelse (FGU), der samler flere af de såkaldte overgangstilbud, der ligger mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, under ét tag. Hensigten er at skabe et mere simpelt og gennemskueligt uddannelsessystem for de unge under 25 år, der i dag sidder fast efter folkeskolen.

FGU træder i stedet for følgende uddannelser for unge under 25 år:

  • Produktionsskole
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
  • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Derudover har man valgt at nuancere den såkaldte 95 procent-målsætning om, at minimum 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. Aftalepartierne er enige om en målsætning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Uddannelseschef Jannik Bay:

”Det uddannelsestilbud, vi lige nu har på det her område, er alt, alt for kompliceret. Det nytter ganske enkelt ikke noget, at vi stiller unge, der i forvejen har svært ved at komme i gang med job eller uddannelse, over for så komplekst et system. AVU, FVU, OBU, KUU, EGU – intet under, hvis de unge farer vild blandt alle de forkortelser. Den ny forberedende grunduddannelse er derfor rigtig godt nyt for de unge.

Vi glæder os også over at kommunerne får et væsentligt medansvar for finansieringen af det nye FGU. Det skaber en klar kobling til kommunernes indsats i folkeskolen, hvor der er behov for tidligt at forebygge de unges udfordringer, så de kommer godt videre efter folkeskolen.

Det er også godt, at Folketinget med en ny målsætning sender de unge det signal, at erhvervskompetencer fra job har en værdi. Langt de fleste har brug for at komme på skolebænken i de unge år. Men der er også mange, der kan have godt af et par år på arbejdsmarkedet, inden de enten vender snuden mod ungdomsuddannelserne eller går i gang med det voksne arbejdsliv med løbende voksen- og efteruddannelse.”

Uddannelse
13. oktober 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk