Beskæftigelsen stiger til højeste niveau siden 2008

Beskæftigelsen for lønmodtagere steg i august måned med 4.300, og er dermed på sit højeste niveau siden krisen satte ind i 2008. Men hvis den positive udvikling skal fortsætte, kræver det politisk handling. Mange virksomheder oplever allerede i dag mangel på kvalificerede medarbejdere.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for lønmodtagerbeskæftigelsen for august måned. Tallene viser, at beskæftigelsen er steget med 4.300 siden juli. Dermed er beskæftigelsen nu for første gang siden 2008 på over 2,7 mio.

Beskæftigelsen er steget næsten konstant siden 2013 med alt i alt ca. 150.000 personer. Heraf er en stor andel udlændinge.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Beskæftigelsestallet er nok det tætteste, vi kommer på et kongetal for det danske arbejdsmarked. At det går opad med beskæftigelsen er derfor et tegn på, at der er godt gang i arbejdsmarkedet. Men vi kan ikke tage for givet, at udviklingen bare fortsætter.

Et stigende antal virksomheder oplever allerede i dag, at de ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for. Det er et problem, der lægger en dæmper på produktionen, på væksten og på antallet af nye arbejdspladser. Med en faldende ledighed og en beskæftigelse, som de seneste fire år er stegt med over 3.000 om måneden, er der kun udsigt til, at det problem forværres – medmindre vi ser politisk handling.

Der er dels behov for reformer, der får flere ud på arbejdsmarkedet. Og så er der behov for, at vi bliver langt bedre til at tiltrække og fastholde de dygtige og velkvalificerede udlændinge. Vi ved, at konkurrencen om den europæiske arbejdskraft bliver større i de kommende år. Det er afgørende, at Danmark klarer sig godt i den konkurrence.”

Mere viden

Link til tal for lønmodtagerbeskæftigelsen.

Arbejdsmarked
19. oktober 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Mere viden