En social søjle er ikke løsningen på EU’s problemer

EU’s ministerråd har i dag godkendt en europæisk søjle for sociale rettigheder. Men den sociale søjler lægger op til en detailregulering af de europæiske arbejdsmarkeder, hvilket er den helt forkerte vej at gå.

På Ministerrådsmødet den 23. oktober 2017 blev der opnået enighed om en europæisk søjle for sociale rettigheder.

Søjlen består af 20 principper og rettigheder, som skal fungere som rettesnor for initiativer på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område. Søjlen omfatter principper om f.eks. uddannelse og livslang læring, orlovsordninger, løn og ansættelsesretlige forhold, samt sundhedsydelser.

Viceadministrerende direktør, Pernille Knudsen:

”En social søjle løser ikke Europas udfordringer. Der er ganske vist europæiske lande, som i dag har alt for rigide og ufleksible arbejdsmarkeder, men dem hjælper søjlen ikke. Tværtimod. Den gør kun Europas arbejdsmarkeder mere rigide.

Hvis der er noget, vores danske flexicurity-model har lært os, så er det, at sociale og økonomiske tiltag skal gå hånd i hånd. Hvis man vil give sociale rettigheder, skal man også levere de nødvendige økonomiske reformer til at finansiere dem. Søjlen trækker desværre kun i én retning. Den giver rettigheder uden at levere reformer.

Søjlen bevæger sig ind på områder, som er kernen i den danske aftalemodel. Områder som lønniveau og ansættelsesforhold. De områder har vi i Danmark haft enorm succes med at ordne mellem arbejdsmarkedets parter, og her har EU ganske enkelt ikke noget at gøre.

Det har været altafgørende for os, at hvis søjlen overhovedet blev vedtaget, så måtte den på ingen måde blive juridisk bindende. Vi ved, at den danske regering deler vores bekymring på det område, og de har arbejdet hårdt for at lægge bånd på søjlen. Det arbejde er de langt hen ad vejen lykkes med, og det skal de have ros for.”

EU og internationalt
23. oktober 2017
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk