Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. oktober 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af sygedagpengeloven (ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget høring vedrørende forslag til ændring af lov om sygedagpenge.

Formålet med lovforslaget er at gøre den midlertidige ordning, der giver ret til sygedagpenge til personer med en livstruende, alvorlig sygdom, permanent.

DA bakker op om forslaget om at gøre den midlertidige ordning permanent.

Dette ændrer dog ikke på, at DA i øvrigt mener, at retten til sygedagpenge bør være en midlertidig ydelse med ganske få forlængelsesmuligheder.

KONTAKT
Chefkonsulent, Advokat (L)
Elisabeth la Cour
33 38 94 96
elc@da.dk
Publiceret:
23. oktober 2017