Nyt EU-direktiv bremser danske virksomheder i udlandet

Det nye udstationeringsdirektiv vil mærkbart begrænse danske virksomheders lyst til at etablere sig og vokse i andre EU-lande.

De europæiske beskæftigelsesministre blev sent mandag aften enige om at ændre EU’s udstationeringsdirektiv. Der blev indgået et snævert kompromis om langtidsudstationering. Ændringen indebærer blandt andet:

  • Hidtil har udstationerede medarbejdere i EU-lande kunnet arbejde på samme regler, som i det land, de kommer fra. Fremover skal de overgå til lokale kontrakter på lokale vilkår i værtslandet efter ét års ansættelse.
  • En undtagelse, hvor virksomheder kan indgive en motiveret anmeldelse til værtslandets myndigheder om en forlængelse op til yderligere seks måneder, før man skal overgå til lokale kontrakter på lokale vilkår.

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Beskæftigelsesministrenes beslutning er rigtigt dårlig nyt for de danske virksomheder. Direktivet vil mærkbart begrænse virksomhedernes lyst til at etablere sig og vokse i udlandet. Konsekvensen vil være mindre vækst og beskæftigelse i Danmark og i EU.

Fremover vil danske virksomheder skulle sætte sig ind i lønsystemer og regler i hvert enkelt af de EU-lande, som de opererer i. Jeg frygter, at det bliver så administrativt byrdefuld, at det reelt vil afholde en del virksomheder fra at tage det skridt.

Med denne aftale angriber man hele dynamikken ved den frie bevægelighed i EU. En bevægelighed, hele EU ellers har nydt godt af. At begrænse den frie bevægelighed i EU er naturligvis den helt forkerte vej at gå, når vi bør gøre det stik modsatte.

Også danske virksomheder, der ikke udstationerer, kommer også til at mærke konsekvenserne. Det vil nemlig blive sværere for dem at få løst opgaver af kvalificerede udlændinge, der arbejder via en udstationering i Danmark.

Muligheden for forlængelse hjælper formentligt ikke meget. Det kan blive helt vilkårligt, hvem der får den forlængelse.

Vi har allerede vedtaget effektive regler, der skal håndtere problemer med social dumping – de har blot ikke fået tid til at virke.”

EU og internationalt
24. oktober 2017
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk