Mangel på arbejdskraft kvæler Danmarks vækst

Ikke siden det overophedede arbejdsmarked har manglen på arbejdskraft haft en så negativ effekt på dansk vækst og økonomi som i dag. Næsten 10 procent af virksomhederne i industrien melder om produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft. Det er højere end i 2007. Også i byggeriet og serviceerhvervene tager produktionsbegrænsningerne til. Udviklingen kalder på politisk handling.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort deres konjunkturbarometer, som giver en indikation på, i hvor høj grad danske virksomheder må begrænse deres produktion, fordi de ikke har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

  • I industrien er det 9 procent af virksomhederne, der må begrænse produktionen. I samme kvartal sidste år var det 5 procent.
  • I bygge og anlæg er det 30 procent af virksomhederne, der må begrænse produktionen. I samme kvartal sidste år var det 23 procent.
  • I servicesektoren er det 14 procent af virksomhederne, der må begrænse produktionen. I samme kvartal sidste år var det 11 procent.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Manglen på kvalificeret arbejdskraft er den største udfordring, dansk økonomi står overfor. Og de nye tal viser, at truslen vokser overraskende hurtigt.

Dagens tal viser bedre end noget andet, hvor stort omfanget af manglen på arbejdskraft i dag er blevet – og hvor negative effekter det har på dansk vækst og velstand.

Det er ikke en trussel, der lurer rundt om hjørnet. Det er et akut problem, der skal håndteres hurtigst muligt. Og vi er allerede for sent ude af starthullerne.

Det er nødvendigt, at man fra politisk hold gennemfører reformer, der får flere ledige i arbejde, og som udvider arbejdsstyrken. Og så bliver vi nødt til at gøre mere for at tiltrække kvalificerede udlændinge til at dække behovet for nye medarbejdere.

Mere viden

Link til nyhed Danmarks Statistik om konjunkturbarometer

Arbejdsmarked
30. oktober 2017
LÆS MERE
Mere viden