Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. november 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterin i sagen om

JobBro til uddannelse

STAR har den 17. november 2017 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet – hjemmel til forsøget "JobBro til uddannelse" til skriftlig høring i BER.

DA har følgende bemærkninger:

DA kan støtte ideen om at gennemføre et kontrolleret forsøg, der har til formål at udvikle en indsatsmodel, som kombinerer et fokus på uddannelse med en virksomhedsrettet og fleksibel indsats for unge kombineret med støtte til at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer.

DA kan derimod ikke støtte, at forsøget omfatter alle de tre nævnte målgrupper af personer under 30 år:

  • Ressourceforløbsydelsesmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med minimum et års anciennitet på offentlig forsørgelse.
  • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Efter DA’s opfattelse er det ulogisk, at initiativet omfatter ressourceforløbsydelsesmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, når initiativet tager sigte på at placeres den unge i et ordinært uddannelsesmiljø på en erhvervsskole og parallelt i et virksomhedsforløb.

Ved at vælge disse to målgrupper som grundlag for forsøget tager man fat i personer, som er vurderet til ikke at have forudsætninger for at påbegynde et uddannelsesforløb. Efter DA’s opfattelse er de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere den relevante målgruppe for en afprøvning af parallel at inddrage virksomhedsrettede indsatser.

Når det gælder de to øvrige målgrupper, vil det efter DA’s vurdering være mere hensigtsmæssigt at afprøve, hvordan man gennem rene virksomhedsrettede forløb i kombination af indsatser for at mestre helbredsmæssige og sociale udfordringer kan bringe de pågældende i ordinær ustøttet beskæftigelse eller i en position, hvor de bliver uddannelsesparate og kan profitere af et efterfølgende uddannelsesforløb eventuelt i kombination med et brobygningsforløb.

Såfremt målgruppen for forsøget bliver for lille ved alene at lade forsøget omfatte uddannelsesparate med et år på offentlig forsørgelse finder DA, at man bør sætte anciennitetskravet til forudgående offentlig forsørgelse ned.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
24. november 2017