Beskæftigelsen stiger med 4.200 – presset på arbejdsmarkedet øges

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen steg med 4.200 i oktober måned. Dermed ligger beskæftigelsen på over 2,7 mio. Den stigende beskæftigelse øger presset på arbejdsmarkedet og behovet for politiske initiativer, der kan afhjælpe virksomhedernes problemer med at finde kvalificerede medarbejdere.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Det er en kæmpe succeshistorie, at beskæftigelsen fortsætter med at stige og stige. Siden 2013 er beskæftigelsen steget med godt og vel 3.000 personer hver eneste måned.

Men ved siden af den støt stigende beskæftigelse, er der aktuelt et stigende pres på arbejdsmarkedet, hvor flere og flere virksomheder har problemer med at finde kvalificerede medarbejdere.

Mangel på arbejdskraft er den største udfordring, dansk økonomi står overfor lige nu. Den meget lave ledighed og de begyndende problemer med at tiltrække beskæftigede EU-borgere har markant skærpet presset på det danske arbejdsmarked.

Der er derfor behov for politisk handling for at afhjælpe arbejdsmarkedets udfordringer, så vi kan fortsætte med at skabe flere arbejdspladser i Danmark.

Vi skal dels have endnu flere ledige danskere ind på arbejdsmarkedet. Og så skal vi også blive bedre til at tiltrække og fastholde den dygtige udenlandske arbejdskraft.”

Mere viden

Link til beskæftigelsestallene hos Danmark Statistik

Arbejdsmarked
12. december 2017
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Mere viden