Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. december 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om lovforslag om ændring af lov om social pension m.v.

DA kan støtte de foreslåede lovændringer, som udmønter dele af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017. Ændringerne udmønter syv forskellige dele af aftalen.

Med ændringerne bliver der skabt en større fleksibilitet ved udbetaling af tillæg til opsat pension og at reglerne for at optjene ret til fuld pension og førtidspension skærpes, herunder at de samme regler gælder for danskere, flygtninge og andre udlændinge.

DA lægger til grund, at også ansatte i humanitære organisationer er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 4 i lov om social pension. Herefter er ophold i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab sidestillet med bopæl i Danmark.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
18. december 2017