Mangel på arbejdskraft er den største trussel mod fortsat vækst

Regeringens nye Økonomiske Redegørelse peger på mangel på medarbejdere og risikoen for, at udenlandsk arbejdskraft fravælger Danmark som de største trusler mod fortsat vækst og velstand.

Underdirektør Erik E. Simonsen:

”Regeringens økonomiske redegørelse tegner et lyst billede, men påpeger også, at optimismen i høj grad afhænger af, om danske virksomheder fortsat kan finde de rette medarbejdere.

Og her står vi over for en alvorlig udfordring: Regeringen advarer om, at der er en stigende konkurrence om særligt den europæiske arbejdskraft. Vi kan allerede nu se, at der kommer markant færre europæere til Danmark end for blot et par år siden.

Virksomhederne får sværere og sværere ved at finde den nødvendige arbejdskraft. Den udfordring må og skal håndteres, hvis den stabile fremgang skal fortsætte.

Der er både behov for at udvide arbejdsstyrken endnu mere, end det allerede er sket, og for at få flere ledige danskere i arbejde. Der er stadig 750.000 danskere på offentlig forsørgelse.

Og så bliver vi nødt til at se på, hvordan vi kan gøre det mere tilgængeligt for danske virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere fra lande uden for EU.”

Mere viden

Link til Økonomisk Redegørelse

Arbejdsmarked
18. december 2017
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden