Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. december 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om positivliste for 6-ugers jobrettet uddannelse 2018

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 14. december 2017 sendt et udkast til positivlisten for 6-ugers jobrettet uddannelse for 2018 til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger:

Positivlisten giver efter arbejdsgiversidens vurdering ikke anledning til bemærkninger.

Arbejdsgiversiden kan på det foreliggende grundlag tilslutte sig forslaget fra REP-rådet om at medtage akademimodulet Finansielle Forretninger, da positivlisten helt mangler moduler inden for det finansielle område og at stillingerne finansmedarbejder og bankrådgiver indgik på listen over stillingsbetegnelser.

Arbejdsgiversiden tilslutter sig endvidere STAR’s vurdering om, at en inddragelse af Kontaktudvalget fremadrettet forudsætter, at Kontaktudvalget inddrager alle relevante fagområder inden afleveringsfristen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
22. december 2017