Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. november 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Supplerende høringssvar om forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven

Hermed følger DA’s supplerende bemærkninger til DA’s høringssvar om forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven fra den 20. november 2017.

DA er blevet opmærksom på, at formuleringen i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21 a, stk. 2, pkt. 3, er upræcis. Den kan således give anledning til den tolkning, at en arbejdsgiver er omfattet af Praktikplads-AUB, når arbejdsgiveren har haft ”ét” erhvervsuddannet årsværk i det foregående kalenderår.

DA bemærker, at i forhold til den almindelige AUB, skal arbejdsgiveren have ”mere end en” medarbejder for at være omfattet af ordningen.

Det er DA’s klare opfattelse, at trepartsaftalen fra august 2016 bygger på konsistens mellem den almindelige AUB og praktikpladsafhængigt AUB, således at virksomheder med én medarbejder er undtaget fra begge ordninger.

I modsat tilfælde vil reglerne for Praktikplads-AUB indebære, at virksomheder, der i dag er undtaget fra AUB-bidrag, fremadrettet vil være omfattet af Praktik-plads-AUB. Dermed vil aftalen indebære nye byrder for en ny gruppe af små virksomheder.

DA vil derfor stærkt opfordre til, at det i loven præciseres, at Praktikplads-AUB omfatter virksomheder med ”mere end ét” erhvervsuddannet årsværk.

KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Chefkonsulent
Alex Hooshiar
33 38 93 73
aho@da.dk
Publiceret:
12. januar 2018