Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. maj 2017 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

Europa-Kommissionens forslag om en europæisk søjle for sociale rettigheder har til formål at skabe mere velfungerende, inkluderende og retfærdige arbejdsmarkeder og velfærdssystemer, der kan håndtere de store forandringer, som f.eks. digitaliseringen og den demografiske udvikling fører med sig.

DA anerkender udfordringerne i dele af Europa, hvor manglende reformer af arbejdsmarkedet spænder ben for vækst og jobskabelse.

DA kan dog ikke tilslutte sig Europa-Kommissionens hensigt om at løse udfordringer gennem en social søjle, der negligerer nærhedsprincippet og sætter ensidig fokus på tildeling af yderligere rettigheder frem for en balanceret tilgang med både sociale og økonomiske tiltag.

Uanset om den sociale søjle kun vil gælde for eurozonen, eller om Danmark vil blive omfattet gennem en inter-institutionel proklamation, kan DA ikke anbefale den danske regering at tilslutte sig forslaget.

Dermed ikke sagt, at forslaget ikke indeholder en række principper, der ifølge DA’s vurdering isoleret set vil kunne bidrage til at skabe mere social tryghed i dele af Europa, f.eks. gennem benchmarking mellem medlemslandene. Men en løsning, der sigter mod en gradvis tilpasning af medlemslandenes nationale sociale systemer, er hverken ønskelig eller acceptabel.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
Publiceret:
12. januar 2018