Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. november 2017 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Undervisningsministeriet har sendt et udkast til forslag til lov om ændring af AUB-loven, godtgørelsesloven og SVU-loven (Nedsættelse af VEU-bidrag og fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.) i høring.

Lovforslaget er første opfølgning på Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021) fra 29. oktober 2017 på Undervisningsministeriets område. DA er en del af trepartsaftalen og bakker op om den og ser den gerne implementeret hurtigt og i overensstemmelse med intentionerne.

DA mener dog, at der i det foreliggende udkast til lovforslag er behov for en række præciseringer, så lovforslaget bringes i overensstemmelse med det aftalte i trepartsaftalen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Publiceret:
15. januar 2018