Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. januar 2018 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Forslag til direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union, KOM (2017) 797

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

DA kan støtte tanken om at forbedre ansættelsesbevisdirektivet med det formål at skabe klarhed om aftalte vilkår og modernisere lønmodtagernes adgang til oplysninger.

DA er til gengæld principielt og fundamentalt imod forslaget om at introducere en række nye mindsterettigheder (artikel 7-11) i direktivet. Mindsterettigheder af den foreslåede karakter bryder på flere punkter afgørende og grundlæggende med den danske aftalemodel og er udtryk for en helt ny kurs inden for EU-samarbejdet på det ansættelsesretlige område.

Ud over disse meget principielle indvendinger, er DA også kritisk over for, at der på EU-plan søges gennemført løsninger, der sigter på problemer i enkelte lande og knytter sig til udvalgte ansættelsesforhold i disse lande. Sådanne fælleseuropæiske ”løsninger” på nationale problemer skaber unødige administrative byrder for virksomhederne.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
30. januar 2018