Dansk Arbejdsgiverforening har den 1. februar 2018 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte)

Høringssvaret i PDF.

Resumé

DA-fællesskabet er tilfreds med, at det understreges med det fremsendte lovforslag, at Metodeudvalgets anbefalinger fra 1995 består, så der er klare rammer for, hvad Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om i relation til psykisk arbejdsmiljø.

DA-fællesskabet er tilfreds med, at det eksplicit fremgår af lovgivningen, at arbejdergiver har ret til at deltage i gruppesamtaler med de ansatte.

DA-fællesskabet er dog bekymret for, at lovforslaget kan danne grundlag for en skærpelse af tilsynspraksis, som minimerer virksomhedernes retssikkerhed, og som kan få karakter af tvangsindgreb – uden at det fører til et bedre arbejdsmiljø.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Katrine Nordbo Jakobsen
33 38 90 00
knj@da.dk
Publiceret:
8. februar 2018