Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. februar 2018 svaret Økonomi- og Indenrigsministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til ændring af lov om frikommunenetværk

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Beskæftigelsesrådet er den 16. januar 2018 blevet hørt om forslag til ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).

Lovforslaget tager sigte på ved en tredje ansøgningsrunde at skabe yderligere hjemmel til konkrete forsøg i de otte frikommunenetværk, hvor 44 kommuner deltager, ud over hvad der er givet hjemmel til ved lov om frikommuneforsøg 2016-2020 og efter anden ansøgningsrunde.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
Publiceret:
23. februar 2018