Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. februar 2018 svaret Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA har modtaget forslag fremsat af udlændinge- og integrationsminsteren til lov om ændring af udlændingeloven på en række områder, bl.a. til at skabe smidigere regler for bibeskæftigelse for udlændinge i Danmark.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
23. februar 2018