International LønStatistik 4. kvartal 2017

  • Lønnen stiger mere i udlandet end i Danmark inden for fremstilling
  • Fortsat højere lønstigninger i Danmark inden for bygge/anlæg og handel

I udlandet steg lønnen 2,4 pct. inden for fremstilling i 4. kvartal 2017 i forhold til samme kvartal året før og tiltog dermed med 0,2 pct.-point i forhold til kvartalet forinden, jf. tabellen i Læs mere boksen. I Danmark steg lønnen med 1,9 pct., hvilket er et fald på 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før.

Det er andet kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 17 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Inden for bygge og anlæg steg lønnen mere i Danmark end i udlandet i 4. kvartal 2017, nemlig med hhv. 2,7 pct. og 2,2 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Mens den danske lønudvikling er tiltaget i forhold til kvartalet før, er den udenlandske aftaget, så forskellen mellem de to er udvidet.

I 4. kvartal 2017 steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet inden for handel, nemlig med hhv. 2,4 pct. og 2,2 pct., jf. tabellen i Læs mere boksen. Mens den danske lønudvikling er uændret i forhold til kvartalet før, er lønudviklingen i udlandet tiltaget, så forskellen er indsnævret.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 4. kvartal 2017 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 10. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Publiceret:
6. marts 2018
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave