En stor, velkvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke

DA arbejder for, at virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig.

Det skal kunne betale sig at arbejde, og velfærdsordninger skal indrettes, så de ikke dræner arbejdsmarkedet for arbejdskraft.

Uddannelse skal også kunne betale sig, og både virksomheder og medarbejdere har en interesse i at udvikle medarbejdernes kompetencer igennem hele arbejdslivet.

Flere indvandrere skal i arbejde. Det kræver en bedre integration, og at flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der skal være bedre muligheder for at velkvalificerede mennesker, der bor uden for EU, kan komme til Danmark for at arbejde.

Gode erhvervsrettede uddannelser er afgørende for virksomhedernes muligheder for at fastholde og udbygge beskæftigelsen. Det er afgørende, at folkeskolen skaber et stærkt fundament for videreuddannelse og for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

LINKS
Beskæftigels­esministerietIntegrations-ministerietUndervisning­s-ministeriet