Overenskomstfonde

En række fonde er oprettet gennem overenskomster mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

DA/LO Udviklingsfonden – Fonden er oprettet med det formål at sikre, at både arbejdsgivere og medarbejdere kan blive løbende efteruddannet (bl.a. tillidsrepræsentanter) til gavn for virksomhederne.

Kompetencefonde.dk – Administrerer overenskomstmæssige kompetenceuddannelsesfonde for udvalgte overenskomster på AI-BOA’s, Dansk Erhverv Arbejdsgivers, Danske Mediers Arbejdsgiverforenings og DI’s områder.

DA Barsel – Barselsudligningsordning for medlemmer af AI-BOA, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Dansk Mode & Textil, HORESTA Arbejdsgiver og SAMA. DA-Barsel opkræver bidrag og udbetaler refusion af virksomhedernes udgifter til løn under fravær på grund af barsel m.m. Administrationen forestås af ATP PensionService A/S.