Rapporter og analyser

DA udsender hvert år en ArbejdsMarkedsRapport, der bidrager med dybtgående analyser af politisk aktuelle emner på arbejdsmarkedet.

Herudover udgives løbende andre større rapporter, analyser og debatudspil.

Det er muligt at abonnere på disse udgivelser fra DA.

Der er 111 dokument(er)
   2018 (4)
   2017 (8)
   2016 (4)
   2015 (4)
   2014 (5)
   2013 (6)
   2012 (9)
   2011 (1)
   2010 (2)
   2009 (5)
   2008 (3)
   2007 (4)
   2006 (10)
   2005 (4)
   2004 (8)
   2003 (11)
   2002 (5)
   2001 (6)
   2000 (8)
   1999 (2)
   1998 (2)

2018

Til top
Rapport: Førtidspension og fleksjob - flere på arbejdsmarkedet
15.08.2018
Rapport: Ældre og Arbejdsmarkedet
07.08.2018
Rapport: Et stærkt socialt engagement
28.03.2018
Udviklingen i antallet af kontanthjælpsfamilier
19.01.2018

2017

Til top
Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU
06.10.2017
Rapport: Fra kontanthjælp til job
07.09.2017
Mangel på arbejdskraft
31.08.2017
Rapport: Udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked
29.06.2017
Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?
04.04.2017
Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed
17.02.2017
Flygtninge skal i job og ikke parkeres på offentlig forsørgelse
12.01.2017
Job og handicap
06.01.2017

2016

Til top
Ansæt en flygtning i en ordinær stilling og få en bonus, 2016
21.09.2016
Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU?, 2016
21.09.2016
Oversigt over beskæftigelsesordninger for flygtninge, 2016
21.09.2016
De danske velfærdsydelser i et EU-retligt perspektiv
12.01.2016

2015

Til top
Analyse af det praktikpladsopsøgende arbejde
26.10.2015
Ikke-vestlige indvandrere og arbejdsmarkedet, marts 2015
31.03.2015
Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark, 2015
25.03.2015
Labour market report 2014
24.02.2015

2014

Til top
Arbejdsmarkedsrapport 2014
16.12.2014
Udenlandsk arbejdskraft, august 2014
29.08.2014
Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark
16.06.2014
Labour market report 2013
12.03.2014
Arbejdsmarkedsrapport 2013
04.02.2014

2013

Til top
Ledighed og arbejdsløshedsdagpenge, 2013
16.12.2013
Ældre & Arbejdsmarkedet, 2013
06.12.2013
Førtidspension og Fleksjob, august 2013
16.09.2013
Forskellige ansættelsesformer
01.08.2013
Labour market report 2012
04.02.2013
Arbejdsmarkedsrapport 2012
03.02.2013

2012

Til top
Voksen- og efteruddannelse i offentligt regi
09.10.2012
Aktiv beskæftigelsesindsats 2012
10.09.2012
Ledighedens udvikling og struktur 2012
10.09.2012
Ikke-vestlige indvandrere & arbejdsmarkedet, september 2012
10.09.2012
Unge, uddannelse og arbejdsmarkedet 2012, september 2012
10.09.2012
Udenlandsk arbejdskraft i Danmark, juni 2012
05.09.2012
Førtidspension og fleksjob, februar 2012
16.02.2012
Arbejdsmarkedsrapport 2011
13.02.2012
Ældre og arbejdsmarkedet, januar 2012
18.01.2012

2011

Til top
Arbejdsmarkedsrapport 2010
03.01.2011

2010

Til top
Ældre og Arbejdsmarkedet, oktober 2010
04.11.2010
Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, september 2010
23.09.2010

2009

Til top
ArbejdsMarkedsRapport 2009
05.10.2009
Førtidspension og fleksjob, juni 2009
25.06.2009
LO og DA's prioriteringer for den lokale beskæftigelsesindsats i 2010
28.05.2009
Arbejdsgiverrepræsentant i et lokalt beskæftigelsesråd
08.01.2009
ArbejdsMarkedsRapport 2008
05.01.2009

2008

Til top
Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, december 2008
04.12.2008
A larger labour force in the Nordic countries, 2008
17.09.2008
Ældre & Arbejdsmarkedet, januar 2008
29.01.2008

2007

Til top
Supplerende dagpenge udgør en større andel af ledigheden
17.12.2007
Flexicurity i Danmark
05.12.2007
ArbejdsMarkedsRapport 2007: Mangel på arbejdskraft
04.12.2007
Arbejdsgivernes mål i vejledningsindsatsen /UU-centrene
19.11.2007

2006

Til top
Vandringer og integration, 2006
18.12.2006
ArbejdsMarkedsRapport 2006: Erhvervsuddannelser
07.09.2006
Fælles fokuspunkter for LO og DA mht. LBR's input til Beskæftigelsesplan Light for 2007
28.08.2006
RBR - Mål og fokuspunkter, august 2006
25.08.2006
RBR - placering og opgaver, juli 2006
12.07.2006
Ældre & Arbejdsmarkedet, maj 2006
22.05.2006
Lokale beskæftigelsesråd, marts 2006 - DA, LO og KL
03.03.2006
Rekruttering af arbejdskraft gennem AF, februar 2006
17.02.2006
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, februar 2006
17.02.2006
Kompetenceafklaring, januar 2006
31.01.2006

2005

Til top
ArbejdsMarkedsRapport, 2005
05.12.2005
The European Labour Market, October 2004, revised June 2005
26.08.2005
Integration på arbejdspladsen, maj 2005
12.05.2005
Redskaber i beskæftigelsesindsatsen, maj 2005
12.05.2005

2004

Til top
Erhvervsakademiuddannelser & arbejdsmarkedet, 2004
29.11.2004
ArbejdsMarkedsRapport 2004: Uddannelse
23.11.2004
Mulighed for danskundervisning, 2004
18.05.2004
Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR, 2004
29.04.2004
Det europæiske arbejdsmarked, 2004
01.04.2004
Second follow-up report : Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications
12.02.2004
Virksomhederne og AMU - et vigtigt samarbejde, 2004
06.01.2004
Arbejdsmarkedsuddannelse - Nye vilkår, Flere muligheder, Større effekt, 2004
06.01.2004

2003

Til top
Velkommen i arbejdsmarkedsrådet, 2003
17.12.2003
Arbejdsgivernes mål i arbejdsmarkedsrådene, 2003
17.12.2003
Velkommen i koordinationsudvalget, 2003
17.12.2003
Arbejdsstyrke og Uddannelse, 2003
14.10.2003
ArbejdsMarkedsRapport 2003
06.10.2003
Integration, Kommunerne & Arbejdsmarkedet 2003
02.10.2003
Kvinders & mænds løn, 2003
21.08.2003
Arbejdsgivernes mål i koordinationsudvalgene, 2003
01.07.2003
Hovedorganisationernes redegørelse om retten til at iværksætte konflikt til støtte for krav om overenskomst, 2003
24.06.2003
Ældre & arbejdsmarkedet, 2003
23.05.2003
First follow-up report : Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications
25.02.2003

2002

Til top
ArbejdsMarkedsRapport 2002: Sygefravær
21.08.2002
Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet, 2002
29.07.2002
Social Dialogue on Education and Training
07.03.2002
De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet, 2002
01.03.2002
Framework of actions for the lifelong development of compentencies and qualifications
28.02.2002

2001

Til top
Jobrotation, 2001
01.11.2001
Skole/Erhverv - gode eksempler, 2001
14.09.2001
ArbejdsMarkedsRapport 2001
03.09.2001
Reglerne på det sociale område, 2001
01.08.2001
Erhvervsuddannelser & arbejdsmarkedet, 2001
01.06.2001
Integration & arbejdsmarkedet, 2001
02.01.2001

2000

Til top
Employers and Europe, 2. edition, 2000
01.12.2000
Arbejdsgiverne og Europa, 2. udgave, 2000
01.06.2000
ArbejdsMarkedsRapport 2000
01.06.2000
Uddannelse, arbejdsgiverne og Europa, 2. udgave, 2000
01.06.2000
Arbejdsmiljøet, arbejdsgiverne og Europa, 2000
01.06.2000
Forslag til institutionsstruktur for de erhvervsrettede uddannelser, 2000
03.03.2000
Privat jobtræning, 2000
01.03.2000
En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse: UNICE's syv prioriteter, 2000
01.02.2000

1999

Til top
Socialpolitikken & arbejdsmarkedet, 1999
01.12.1999
ArbejdsMarkedsRapport 1999
01.06.1999

1998

Til top
Mål, kvalitet og styring - krav til folkeskolen: rapport, 1998
01.10.1998
ArbejdsMarkedsRapport 1998
01.05.1998