Alex Hooshiar

Alex Hooshiar

Kontakt

Telefon

33 38 90 00

Image

Alex Hooshiar

Arbejder ikke længere i DA

Alex Hooshiar arbejder med interessevaretagelse på især folkeskoleområdet (udskolingen) og erhvervsuddannelsesområdet. Det indebærer blandt andet politikudvikling og dialog med relevante ministerier, politiske beslutningstagere samt andre interessenter. Herudover varetager Alex DA-fællesskabets erhvervsuddannelsespolitiske interesser på EU-området, hvor han også er medlem af EU-agenturet, Cedefops, bestyrelse.

Alex er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som tovholder på store reformer og forhandlinger i Beskæftigelsesministeriet.

”Det er enormt spændende og motiverende at arbejde for at understøtte danske virksomheders adgang til kompetent arbejdskraft. Konkurrencedygtige danske virksomheder er nemlig en væsentlig forudsætning for vores samlede velstand og velfærd”.

Integration og kvalifikationer