Camilla L. Kramme

Camilla L. Kramme

Kontakt

Telefon

33 38 92 13

Mobil

29 20 02 13


Image

Camilla L. Kramme

Administrativ koordinator

Camilla L. Kramme er ansat som adm. koordinator i direktionssekretariatet, hvor hun vedligeholder de tekniske rammer for sprog og formidling i DA og bidrager til vedligehold og udvikle DA’s dokumenthåndteringssystem. Herudover er hun ansvarlig for koordineringen af direktionsmøderne i DA.

Camilla har arbejdet som adm. koordinator i DA siden 2007. Først i det arbejdsmarkedspolitiske område og senest i direktionssekretariatet.

”DA er en arbejdsplads med rum til både faglig og personlig udvikling. Der er et højt fagligt niveau og godt kollegialt fællesskab”.

 

 

Direktionssekretariat