Cathrine Bergmann Christensen

Cathrine Bergmann Christensen

Kontakt

Telefon

33 38 92 47

Mobil

29 20 02 47


Image

Cathrine Bergmann Christensen

Administrativ koordinator, 2. års elev

Cathrine Bergmann Christensen er ansat som kontorelev med speciale i administration. Som led i sit uddannelsesforløb kommer Cathrine rundt i forskellige enheder hos DA. Blandt andet vil Cathrine være beskæftiget med administrative opgaver relateret til sagsbehandling, kommunikation og økonomi.

Cathrine har været i DA siden september 2018 og er færdiguddannet i august 2020.

”For mig er DA en spændende organisation at være ansat i, fordi jeg kommer rundt i forskellige enheder, som styrker min faglige- og personlige udvikling.”

Projekt Åben Virksomhed